ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДУШЕВНОТО СТРАДАНИЕ

Макар че смазващите резултати от различните форми на физическата болка могат да бъдат установявани и облекчавани сравнително лесно днес, не бихме могли да кажем същото за душевното страдание. Какво може да бъде направено, за да се облекчи безмълвният ужас на децата, които са били изнасилени, на жените, които са били малтретирани, или да се промени намръщеното лице или бунтарското отношение на младежите, жертва на проституция, или поради пристрастеността им към наркотици, живеейки под смъртна заплаха при всяко инжектиране? Какво може да бъде направено за безпомощното мълчание на някого, който е бил осъден на смърт, без да има средствата или силата да поиска помилване, изправяйки се пред непроницаемата стена на закона и обществото, което го поддържа? Как се измерва тъгата на възрастния човек, страдаш в безмълвие, изоставен да чака края си без надежда в старческия дом? И как можем да помогнем на толкова милиони хора, които нямат нито дом, нито работа, нито семейство, нито любов, неволни кандидати за безкрайния списък от преждевременни смъртни случаи и анонимни самоубийства?

Психологическото лечение има четири измерения: Първото, физическото, се нуждае от почивка, медицинско наблюдение, упражнения  и др.; второто, душевното, включва положително отношение, подкрепа с полезни и здравословни отклонения на вниманието; третото, социалното, включва изискването да направиш нещо за някого другиго и да изградиш нови взаимоотношения; и четвъртото, което е с духовно естество, включва изискването да се подготвиш за преимуществата на едни трансцендентни взаимоотношения, т.е. за Божията помощ.

Собствената ни хуманност изисква да не губим малкото съчувствителност, която ни е останала към страданието на другите, колкото и да е закърняла тя.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/