ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ ВИНАТА

Паралитикът намери в Христос изцеление както за душата, така и за тялото си. Той се нуждаеше от здраве за душата, преди да може да получи и да оцени здравето на тялото. Преди физическата болест да може да бъде излекувана, Христос трябва да внесе облекчение в ума и да очисти душата от греха. Този урок не бива да се пренебрегва. Днес има хиляди страдащи от физически болести, които, подобно на паралитика, копнеят за вестта: „Простени са ти греховете“. Товарът на греха с неговото безпокойство и неудовлетворени желания е в основата на техните болести. Те не могат да намерят облекчение, докато не дойдат при Изцелителя на душата. Мирът, който Той единствен може да даде, ще възстанови енергията на ума и здравето на тялото.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“