ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО 

“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.” Йоан 15:4

Нека всеки, който желае да бъде съучастник в Божественото естество, да оцени факта, че е нужно да изостави всяка земна поквара и похот. Нужна е постоянна и упорита борба на душата срещу злите представи на съзнанието. Трябва твърдо да се съпротивляваме срещу изкушението да грешим в мисли или дела. Душата трябва да бъде опазена от всяко петно чрез вяра в Онзи, Който е способен да ни предпази от падение. Добре е да размишляваме върху Писанието, да мислим трезво и искрено върху нещата, свързани с вечното ни спасение. Безкрайната милост и любов на Исус и принесената в наше име жертва изискват най-сериозното ни и задълбочено размишление. Необходимо е да разсъждаваме върху характера на нашия скъп Изкупител и Ходатай и да се стремим да разбираме значението на спасителния план. Да размишляваме върху Неговата мисия да спасява народа Си от греховете им. Когато постоянно мислим върху небесните теми, нашата вяра и любов ще се засилват. Молитвите ни ще бъдат все по-угодни пред Бога, защото ще бъдат все по-примесени с вяра и любов. Ще бъдат по-разумни и пламенни.