Когато живеем в себична, себецентрична, егоистична и себемнителна атмосфера, създадена от самите нас, ние отблъскваме хората. Когато тя бъде преобразена от присъствието на Бога в живота ни, тогава кротост, нежност, благост, и безкористна служба и любов ще привличат хората като магнит към нашия Господ и Спасител.

Не това, което казваме, но това което вършим и начинът по който живеем всекидневно, е това, което има значение. Нуждаем се да практикуваме това, което проповядваме. И за всички нас, това е най-трудното. Господи, молим Те, помогни ни. Светът загива, защото не вижда достатъчно пълно преобразени човешки същества, които изявяват принципите на правдата, кротостта и любовта на Христос. Влез, Господи, и излъчи отвътре Твоята безкрайна доброта, съчувствие и любов. Нашето лично свидетелство на един истински преобразен живот – не слабо видоизменен, а напълно променен, ще раздвижи със сила света и ще направи религията ни супер привлекателна.