ОБРАЗЕЦ

“Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.” Йоан 15:12

Трябва да следваме примера, даден ни от Него, докато не започнем да имаме същата любов към другите, каквато Той изявява към нас. Господ се стреми да ни вдъхнови с този важен урок на любовта. Ако сърцата ни са предадени на егоизъм, нека Христос ни изпълни със Своята любов. Той копнее да Го обичаме с цялото си сърце и ни насърчава, дори ни заповядва да обичаме другите, както ни е оставил пример за това. Превърнал е любовта в знак за нашето ученичество. Това е мярката, която трябва да достигнете – „Обичайте се един–друг, както Аз ви възлюбих“. Каква височина, дълбочина и широчина на любовта! Тази обич не означава просто да прегърнеш няколко любимци, но да достигнеш до най-нисшите и скромните от Божиите създания. Исус казва: „Каквото сте направили на най-малкия от тези Мои братя, на Мен сте го направили“.