ОБРАЗЪТ НА ЗВЯРА – ОФОРМЕН

„И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя“ (Откр. 13:14).

Образът на звяра ще бъде оформен, преди да завърши изпитанието. Това ще бъде големият изпит за Божия народ, чрез който ще се реши вечната съдба на всеки един.

В Откровение, 13 глава този въпрос е представен ясно:

„И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла“.

Тогава бива разкрита и силата, която върши чудеса: „И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да проговори; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име“.

През това изпитание трябва да преминат Божиите деца, преди да бъдат подпечатани. Всички, които докажат верността си към Бога чрез съблюдаване на закона Му и откажат да приемат фалшивата събота, ща се наредят под флага на Господ Бог Йехова и ще получат печата на живия Бог. Онези, които отстъпят от истината от небесен произход и приемат неделната почивка, ще получат белега на звяра.

Когато на апостол Йоан бяха представени последните сцени от великата борба на църквата със земните сили, му бе позволено да види и окончателната победа, и освобождението на верните. Поглеждайки през дима и тътена на битката, той съзря една група от хора върху планината Сион, стояща заедно с Агнето, да имат вместо белега на звяра „името на Отец, написано на техните чела“.