ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ БОГА ДОКАТО ИМА ВРЕМЕ

 “Затова, както казва Светият Дух: –
“Днес, ако чуете гласа му,
 Не закоравявайте сърцата си както в преогорчението,
Както в деня на изкушението в пустинята”
(Евреи 3:7,8)

Човек, заради когото Бог е направил толкова много, трябва да почита Господа във всяко слово и действие. Всичките му дела трябва да са непорочни, изпълнени с такт, внимание и справедливост. Той не бива да върши или изговаря нещо, от което сам би се отвратил, когато застане пред Съдията на Всемира…

Във всеки дял от дело Си Бог ще оправдае Своята чест и правда. Нима няма да се спреш и да се замислиш внимателно над своите пътища? Господ не може да одобри твоя дух или начини на действие. Неговата ръка е върху кормилото. Твоите планове не са Негови… Сега е времето за твоето покаяние. Не изпускай възможността.