Когато един ден Мартин се качвал на влак, обувката му се изхлузила и паднала на релсите. Влакът бил в движение и той не можел да си я вземе. За най-голямо учудване на всички, Мартин събул и другата си обувка и я хвърлил край релсите близо до първата. Когато един от пътниците го попитал защо постъпва така, Мартин се засмял.
– Така беднякът, който ще намери обувката край пътя -обяснил той, – ще разполага с цял чифт, за да се обуе.