ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА БОГА

Пълното пренебрегване на обучението на децата за Бога е увековечило злото и е захвърлило в редиците на врага мнозина, които с благоразумна грижа биха могли да станат съработници на Бога. Фалшиви идеи и глупава, неправилно насочена привързаност са подхранили черти, които са направили децата неприятни и нещастни, вгорчили са живота на родителите и са продължили гибелното влияние от поколение на поколение. Всяко дете, на което се позволява нещата да стават по негово желание, ще опозори Бога и ще донесе срам на майка си и баща си. Пренебрегвайки задълженията си и позволявайки на децата си да вършат погрешното, родителите затварят пред тях портите на Божия град.