ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЩЕНИЕТО С БОГА

“това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.”
(1 Йоаново 1:3)

Общението с Бога е животът на душата. Това е нещо, което не можем да изтълкуваме; или да облечем с красиви слова, но то ни дава истинското вълнение, разкриващо думите ни в действителната им стойност. Общението с Бога ни дава едно ежедневно преживяване на пълна радост.

Всички, които имат такова единение с Христа, ще го изявят в дух, слово и дело. Религията е нищо, ако не дава добри плодове на думи и дела. Единството, общението с другите и Христа – това е плодът, раждан от всяка пръчка на живата лоза.