ОБЩЕНИЕ С БОГ

Общението с Бога насърчава добри мисли, благородни стремежи, ясно усещане на истината и възвишени цели за следване. Тези, които по този начин се свързват с Бога са признати като Негови синове и дъщери. Постоянно се издигат все по-нагоре и по-нагоре, постигайки по-ясни разбирания за Бога и вечността, докато Господ ги направи канали за светлина и мъдрост за света. Силата, изисквана в молитва към Бога ще ни подготви за ежедневните ни отговорности.