ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ БОГА ЗА ПОМОЩ

“Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.
(Псалми 16:11)”

Библията трябва да бъде ръководството на твоя практически живот, защото всеки, който следва нейните поучения, става мъдър за приемане на спасението.

Човек не може да разчита на личната си праведност. Ако Господ е твоето постоянно упование, знай, че никога няма да изпаднеш в объркване. Търси подкрепяваща сила и упование от Онзи, Който единствен разбира твоите духовни потребности. Бог е много жалостив. Уповавай само на Него. Христовата правда е платила цената на умилостивението за твоите грехове. Днес Исус се застъпва лично за теб. Затова бъди ревностен да Му угодиш, като пазиш Неговите заповеди.

Колкото повече всеки от нас поотделно се запознава с Библията и колкото по-сериозно и ревностно критикува себе си, сравнявайки собствения си живот и сърце със стандарта на Божиите изисквания, толкова по-пълно ще уповава единствено на Мъдростта, която никога не греши. Чрез вяра ще приемаме обещанието, дадено на онези, които са приели Христа като техен личен Спасител – обещанието, че на тях ще се даде сила да станат Божии чада.

Приятелят на грешниците знае как да подкрепя, помага и благославя онези, които, макар и съгрешили, се обръщат отново към Господа. Всички, които търсят Бога от цяло сърце, ще видят, че Той е помощ за всяко време на нужда. Той ще чуе разкаятелните молитви и ще опрости разкаяните, като им стори добро според изобилието на благодатта Си.

Въздигни сърце и душа в прослава на Бога за това, че Той те е признал за Свое дете. Той ще те направи Своя помощна десница и ще те благослови в работата ти да помагаш на другите. Святият Дух ще действа, като преобразява всяко сърце, което се отвори за неговото сято влияние. Правдата Христова ще върви пред такъв човек, а славата Господна ще му бъде задна стража.