Писателят Джак Робъртс препредава разказа на свой приятел лекар, който веднъж, на излизане от метрото, си поставил за цел да анализира характера на трима души, слезли на същата спирка.
Първият вървял с широки крачки, енергично и решително, и бързо стигнал до първия ъгъл, разположен на петдесетина метра.
Вторият се движел много мудно, макар че не бил нито бавен, нито мързелив.
Третият се тътрел лениво, зяпайки наляво и надясно, а на лицето му било изписано униние и песимизъм.
“Ето ти трима мъже – помислил си нашият приятел.-Първият несъмнено ще постигне успех в живота. Вторият ще изпълнява задълженията си, но винаги ще си остане посредствен. А третият, той вече е олицетворение на провала.”
Изведнъж обаче в главата му се зародила отчетлива мисъл: и тримата мъже вървели пред него!
“ЖИВОТЪТ Е ПРИКАЗКА”