ОГРАНИЧЕНИ, НО ПОЛЕЗНИ

 

Сузана Блок, имигрантка от Германия, често свирела камерна музика заедно с Алберт Айнщайн и други знаменити учени. Според нея Айнщайн, макар че бил талантлив цигулар, дразнел своите колеги музиканти, защото не спазвал ритъма. „Разбирате ли – обяснила Блок. – Той не можеше да брои.” Айнщайн измислил революционни теории за космоса, но му било трудно да спазва ритъма. Независимо от този недостатък, той останал ентусиазиран музикант.

Дали понякога оплакваме ограниченията си? Всички ние имаме способности, но и сме неспособни за много неща. Може би се изкушаваме да използваме ограниченията си като извинение, че не вършим това, което Бог ни е направил способни да вършим. Само защото нямаме дарбата да говорим на публично място или да пеем в хор не означава, че ще седим отстрани без да вършим нещо. Когато осъзнаем, че всички ние имаме ограничения, можем да вървим напред, като искаме от Бога да ни покаже как да използваме дарбите си. Разбира се, ще се молим. Разбира се, трябва да вършим добри неща за другите. Можем да посещаваме самотните, болните, възрастните. Можем да споделяме простичко и ефективно какво означава Исус за нас. Апостол Павел казва: „Като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат”, нека да ги използваме (Римляни 12:6).