ОКО НЕ Е ВИДЯЛО И УХО НЕ Е ЧУЛО

 

„А според както е писано: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят“ (1 Кор. 2:9).

Тези, които наистина обичат Бога, ще искат да развият талантите, които Той им е подарил, за да бъдат благословение за околните. Скоро портите на небето ще се отворят широко, за да приемат Божиите деца, и благословение от устните на Царя на Славата ще зазвучи в ушите им като дивна музика. „Елате вие, благословени от Отца ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света“ (Матей 25:34). Така изкупените ще бъдат посрещнати в приготвеното им от Исус място. Там тяхното обкръжение ще бъдат не престъпници от земята, а тези, които с Божия помощ са изградили съвършени характери. Всяка греховна наклонност, всяко несъвършенство са премахнати чрез кръвта на Христос; яркостта на Неговата слава, далеч надминаваща яркостта на слънцето в зенита, е предадена на тях. А моралната красота, съвършенството на Христовия характер струи от тях ярко, като далеч надминава външния блясък. Спасените стоят без грях пред великия бял трон, споделяйки достойнството и привилегиите на ангелите.

„Око не е видяло и ухо не е чуло, нито на човешки ум е дохождало това, което Бог е приготвил за тези, които Го любят“. Пред това славно наследство, което може да придобие, „какво ще даде човек в замяна на душата си?“ (Матей 16:26). Човек може да е беден, но притежава в себе си богатство и достойнство, които светът никога не може да му даде. Душата, изкупена и очистена от греха, с всичката ѝ благородна сила, посветена в служене на Бога, е безкрайна ценност.

Да живееш завинаги в този дом на благословение, да чувстваш с душа, тяло и дух не тъмните следи на греха и проклятието, а съвършеното одобрение на Спасителя; през безкрайните векове да напредваш в мъдрост, в знание и святост, вечно да откриваш нови чудеса и слава, да знаеш, че има още радост, любов и безкрайна мъдрост около теб – ето това е блажената надежда на християнина.