ОПАСНИ СТЪПКИ

Всяка зависимост или грях може да бъде вирусът, който би довел до срив на духовната ни имунна система, ако не се вземат своевременни мерки. Би могло да се каже, че хулата срещу Святия Дух се предшества от Неговото оскърбяване. В някои случаи това е практикуване на т.нар. “рисково поведение” – живот на ръба между допустимото и недопустимото, редовни компромиси с Божиите принципи, неподходящи развлечения, зле контролирано въображение, бездействие, материализъм, критикарство, интригантство, гордост, неприемане на критика и т.н. Друг път може да става дума за продължително поддържани дегенериращи състояния на духа, като съмнения в Божията любов и справедливост, несъгласие с Неговата воля и план, системен отказ да се сътрудничи в доброто и т.н. Тъй като може би всеки от нас е попадал в някои от тези капани, нека отново уточним, че деструктивно и фатално се отразяват само тези слабости, от които не желаем да се откажем и ги превръщаме в траен стил на живот. Обратно, когато слабостите имат спорадичен или временен характер, и ние решително се борим за тяхното пропъждане, всички Божии войнства и цялата Му благодат са на наша страна.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”