ОПАСНОСТИ ОТ ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН D

Едно  проучване  докладва,  че  когато  се  вземат  предвид  всички  ри­скови  фактори,  ниското  количество  на  витамин  D  повишава  риска  от сърдечен удар до такава степен, колкото високото кръвно налягане или пушенето. Друго проучване, което включва 22 клинични изследвания на пациенти с болка, открива, че хората с хронична болка в гърба почти винаги имат ниски нива на витамин D. Недостатъчността може още да ускори или влоши остеопенията и остеопорозата. В едно широкообхватно проучване на пенсионери, учени от Peninsula Medical School, Кеймбриджкия и Мичиганския университет наскоро уста­новиха връзка между витамин D и когнитивните увреждания. Проучва­нето, което включва 1766 души на възраст 65 години и повече, доказа, че степента на когнитивно увреждане се повишава, когато  нивата на вита­мин D се понижат. Друго  проучване, включващо 3133 европейци мъже, подсказва, че ви­тамин D вероятно подобрява когнитивната функция на мозъка на човек на средна възраст или по-възрастен. Учените в това проучване, публику­вано в „Журнал по неврология, неврохигургия и психиатрия“, откриват, че мъжете (на възраст 40-70 г.) с по-високи нива на витамин D постоянно се справят по-добре с теста,  който  измерва вниманието  и  бързината на обработване информацията от мозъка.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“