ОПИТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

Давахме на две групи плъхове или висока, или ниска доза на афлатоксин в стандартната основна диета. Поради това раковият процес в двете групи стартира с различни количества ракови „семена”. След това, по време напромоционалния стадий, ние хранехме с нископротеинова диета групата с висока доза афлатоксин и с високопротеинова диета групата с ниска доза афлатоксин. Чудехме се, дали животните, които са започнали с много ракови „семена”, ще са в състояние да преодолеят тази опасност чрез приемане на нископротеинова диета. И резултатите отново бяха забележителни . Животните, които имаха най-силно раково иницииране (висока доза афлатоксин), но получаваха 5 % протеин в диетата си, развиха значително по-малко огнища от животните, при които раковият процес бе иницииран с ниска доза афлатоксин, но получаваха 20 % протеин в диетата си. Принципът беше ясен. Развитието на огнища, зависещо първоначално от количеството на канцерогена, се контролира много повече от приемания по време на промоцията протеин. Въздействието на протеина, приеман по време на промоцията, превъзхожда въздействието на канцерогена независимо от първоначалната експозиция.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл