ОПИТЪТ НИ УЧИ

Опитът ни учи, че най-голямо значение има не това, което ни се случва, а начинът, по който реагираме. Ако реагираме конструктивно, дори една болезнена ситуация може да се окаже благотворна. Преживяването на страданието може понякога да се превърне във възможност за лично израстване, например, когато ни помага да разберем по-добре и да започнем да се съобразяваме със законите на здравето. Нашите проблеми често ни принуждават да ревизираме ценностната си система, защото ни водят към корекции на поведението, за да избягваме наранявания. Понякога едва след като сме паднали, можем да погледнем нагоре, да разберем грешките си и да потърсим помощта, от която се нуждаем.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“