ОПОЗНАВАМЕ БОГА ЧРЕЗ ДЕЛАТА МУ

„Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения. Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят.“ (Пс.145:9,10)

Обичаме да размишляваме за характера и любовта на Бога, разкрити в творенията Му. Какви доказателства само е дал Той на човешките деца за Своята мощ, както и за бащината Си любов! Украсил е небесата и е сътворил земята величествена и красива.

„Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя (…) Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш?“ (Пс.8:1,3,4). „Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят“ (Пс.145:10).

Ако нашият свят беше създаден със съвършено равна повърхност, монотонността щеше да изморява окото и да изхабява сетивата ни. Бог е декорирал земята с величествени планини, хълмове, долини и планински вериги. Релефните гранити, голите хълмове, планините, окичени с вечнозелени дървета и растения, долините с тяхната деликатна красота, превръщат света ни в огледало на прелестта. Благостта, мъдростта и силата на Бога са изявени навсякъде. В планини, скали, склонове и равнини, аз виждам делата на Божествената сила. Никога не мога да се чувствам самотна, докато съзерцавам величествения пейзаж на природата. При пътешествието си из долини и планини ме изпълват чувства на дълбок поклон и възхищение, докато наблюдавам начумерени бездни и снежнобели планински върхове.

Тези гледки трябва да ни служат като училище, в което изучаваме характера на Бога в Неговите творения. Божите дела, които ще видим в разнообразните сцени – в планините, хълмовете, долините, дърветата, шубраците и цветята, във всяко листо, всяко стръкче трева – трябва да ни изявят изящните умения, любовта на Бога и Неговата безмерна сила.

Хората, които изследват природата, не може да изпитват самота. Те обичат тихите часове на молитвено размишление, защото чувстват, че се намират в близко общение с Бога, докато наблюдават мощта Му в сътворените от Него неща.