ОПРОЩЕНИЕТО

“Защото ето заветът, който ще направя с израилевия дом след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.” Евро.8:10

В древността Бог изискваше много жертвоприношения от страна на евреите, защото тези жертви трябваше да запечатат в съзнанието им тържествената истина, че без проливането на кръв не е възможно опрощение на греховете. Във всяка жертва бе скрит и въплътен един урок, който се подчертаваше при всяка церемония, и се проповядваше най-тържествено от израилевите свещеници; урок, преподаван от самия Бог. Урокът се състоеше от великата истина, че единствено чрез Христовата кръв има опрощение на греховете…