ОПТИМИСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Има вълнуваща новина за хората, които са на крачка от загубване на умствените си способности. В едно изследване от 2010 г., публикувано в Archives of Neurologi – ежемесечно печатно издание на Американската медицинска асоциация и Американската неврологична асоциация, излизало от 1960 до 2012 г., изследователите вземат група от хора с леко когнитивно увреждане – такива, които започват да забравят неща или редовно да се повтарят – и ги карат да се заемат с аеробни упражнения по четирийсет и пет до шейсет минути дневно, четири пъти седмично, в продължение на шест месеца. На контролната група било казано да правят упражнения за разтягане за същите периоди от време.

Паметта на участниците била тествана преди и след изследването. Изследователите установили, че при контролната група (тези, които правили упражнения за разтягане) упадъкът на когнитивните функции продължил. След шестте месеца спортуващите успели да отговорят вярно на повече въпроси, което показва, че паметта им се подобрила.

Последвалите проучвания с помощта на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) установили, че аеробните упражнения могат да доведат до обрат в свиването на мозъчните центрове на паметта, свързано със стареенето. Подобен ефект не бил установен в контролните групи, които правили упражнения за разтягане или тонизиране. Аеробните упражнения могат да помогнат за подобряване на мозъчното кръвообращение, да подобрят функционирането на паметта и да помогнат за съхраняване на мозъчната тъкан.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър

Авторът предупреждава съветите, дадени в книгата, да се прилагат след консулт с личния или лекуващия лекар.