ОРЪЖИЕТО СРЕЩУ САТАНА

Ние сме ангажирани в една война – един конфликт, който продължава, докато сме живи – срещу Сатана, неговите привърженици и съблазни. Врагът си служи със всички средства, с цялата сила на измамата, за да вплете душата в примка така, че за да се постигне короната на живота, човек трябва да развие пламенни и постоянни усилия и старания.

Трябва да се облечем със всеоръжието Божие и да бъдем готови всеки момент да посрещнем с открито чело силите на мрака. Когато изкушенията и изпитанията връхлетят върху нас, тогава да отидем при Бога, и да молим за Неговата помощ. Той не ще ни върне празни, но ще ни даде благодат и сила да победим врага.