ОСВЕЩАВАЩА ИСТИНА

“И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” Йн.8:32

Цялата истина трябва да се приеме като живота на Христа. Истината ни очиства от всяка нечистота и приготвя душата за Божието присъствие. Тогава в нас се оформя пълнотата на Христа – надеждата на славата .

Много важно е за тези, които са обещали да пазят Божиите заповеди, да притежават едно широко познание на Свещеното Писание. Така ние се учим да се отричаме от себелюбието, учим се да бъдем съвършено честни спрямо Бога и дадените ни от Него блага. Бог ни е дал Библията, за да можем да разберем Божествената воля. Не можем да изпълняваме Неговите заповеди, преди да знаем какво представляват те.