ОСВЕЩЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ЧОВЕК

„Да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината“ (Ефес. 4:23, 24).

Истината трябва да освети целия човек – неговия ум, мислите му, сърцето, силата. Жизнените му сили няма да бъдат използвани за собствените му порочни привички. Навиците трябва да бъдат победени, иначе ще го победят. Мислите се нуждаят от пречистване. Какви само можеха да бъдат човеците, ако осъзнаеха, че от това как се отнасят към тялото, зависи изцяло жизнеността и чистотата на ума и сърцето.

Истинският християнин получава опит, който принася святост. Той няма и петънце на вина върху съвестта си, нито отпечатък на поквара върху душата си. Духът на Божия закон с неговите ограничаващи принципи бива изявен в живота му. Светлината на истината озарява разбирането му. Светлината на съвършената любов на Изкупителя очиства заразата, която се е вмъкнала между него и Бога. Божията воля е станала негова воля – чиста, извисена, пре­чистена и осветена. Изразът на лицето му разкрива небесната свет­лина. Неговото тяло е достоен храм на Светия Дух. Святост украсява характера му. Бог може да общува с него; защото душа и тяло са в хармония с Небето.

Бог желае да осъзнаем, че Той има право да владее над ума, душата, тялото и духа ни – над всичко, което притежаваме. Като наш Създател изисква пълното ни послушание. Като наш Изкупител изисква любов и правда – една несравнима любов. Трябва да осъзнаваме това изискване във всеки момент от съществуването си. Телата, умовете и душите са Негови не само защото са безплатен дар за нас от Него, но защото Той ни осигурява постоянно милос­тите Си и ни дава сила да използваме своите способности. Той казва: „На всички, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на ония, които вярват в Неговото име“.

Онези, които са Божии чада, ще представят Христос чрез характера си. Делата им ще се изпълнят с ухание чрез безкрайната нежност, съчувствие, любов и чистота на Божия Син. И колкото по-пълно тяло и ум са отдадени на Светия Дух, толкова по-голямо ще е благоуханието на приносите ни пред Него.