ОСВЕЩЕНИЕ

 “и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.”
(2 Солунци 2:10)

Истините в Божието слово притежават освещаваща, способна да преобразява сила. Ако се приемат в сърцето и се приложат на дело, те ще се превърнат в наслаждение от живот в живот.