Животът на тази деформирана от грях земя е непредсказуем. Яков ни напомня, че не знаем какво ще ни донесе утрешния ден (4:14). Ако ни сполети бедствие – катастрофа, наводнение, болест – ще се отдадем ли на отчаяние? Или, дори когато скърбим за загубите, ще останем уверени в Божията мъдрост, любов и сила и ще продължим с надежда в бъдещето?

Гениалният изобретател Томас Едисон изгубил големите си лаборатории в Ню Джърси по време на подобния на ад пожар през една декемврийска нощ на 1914 г. На следващата сутрин, като вървял между още тлеещите останки на сградите, където преди се намирали толкова много от неговите проекти, Едисон, тогава на 67 г., казал: „Бедствието е много ценно. Всичките ни грешки изгарят. Благодарение на Бога, можем да започнем отново.”

Независимо какви надежди, мечти и взаимоотношения са били унищожени в нашия живот, с Божията помощ нека с молитва да следваме примера, който е далеч по-вдъхновяващ от този на Едисон. Нека твърдо да решим, както е направил апостол Павел, че ще забравим нещата, които остават назад и ще се стремим напред в нашето пътуване и служене (Филипяни 3:13-14). Понякога нашият Господ трябва да ни освободи от миналото даже чрез болезнена загуба, за да ни заведе в по-плодоносно бъдеще.

 

“Вие не знаете какво ще бъде утре.” Яков 4:14

 

ГОЛЕМИТЕ ИЗПИТАНИЯ ЧЕСТО ПРЕДХОЖДАТ ГОЛЕМИ