ОСЕМ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО В РАБОТАТА

ТЕХНИКА НОМЕР ДВЕ

Научете се как да се справяте с вашия началник. Ако се намирате в ситуация, при която постоянно трябва да посрещате безизходицата  при отношенията с вашите ръководители, е необходимо да се научите как да преодолявате стреса. В интерес на вашето здраве трябва или да овладеете ситуацията, или да напуснете.

Предлагаме ви четири варианта за справяне с безизходицата:

а) Работете за да откриете начини за общуване. Пишете на началника си, говорете на неформални срещи, поканете го да се храните заедно. Често проблемът може да се уреди само с разговори.

б) Избягвайте спор и преки атаки. Гневните конфронтации рядко променят поведението. Всъщност те обикновено още повече окопават хората в техните позиции.

в) Кажете на ръководителя си нещо положително за него. Той също е човешко същество, което се нуждае от насърчение – също като вас. Намерете нещо хубаво в него и му го кажете. (,,Оценявам ясните насоки, които ми дадохте за тези проекти. Благодаря ви, че бяхте търпелив.“) Вие не сте неискрен, а правите честен опит да погледнете от добрата страна на една лоша ситуация. Независимо колко трудно ви се удава, намерете да кажете нещо положително.

г) Ако  вашият  началник ви пита за съвет или мнение, не изразявайте цялото си разочарование веднага. Даже и когато ви поиска преценка и критика, и той, както и повечето от нас, трудно ги приема, особено от подчинени. Изберете една или две области, където смятате, че е най-нужно подобрение, вместо да го засипвате с цяла дузина оплаквания. Дори когато правите предложенията си, изтъкнете положителното. По-добре е да кажете: ,,Смятате ли, че времето за почивка е достатъчно“ вместо: ,,Не ни давате достатъчно време за почивка!“ Опитвайте се да отразявате нещата от добрата, а не от лошата страна. Помнете, че както всеки човек, началникът ви може да се промени и вие можете да бъдете част от този процес

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“