ОСЕМ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО В РАБОТАТА

ТЕХНИКА НОМЕР ТРИ

Избягвайте да работите извънредно. Предлагаме на вниманието ви следните статистически данни: Повее от 40% от американците работят усилено повече от 40 часа на седмица; 27% повече от 50 часа седмично; а 13% са ангажирани повече от 60 часа седмично. Почти 20% от заетите в САЩ се трудят и на второ работно място.

Анализирайте следния очевиден факт – колкото повече часове работите, толкова по-вероятно е ,,да изгорите“. Сигурно сте притиснати от срокове и трябва да стоите до късно, за да завършите някой проект; сигурно има случаи, когато трябва да си вземете работа вкъщи. Постарайте се тези случаи да са изключение, а не правило. Вероятно никога не ще дойде време, когато ангажиментите ви ще свършат, затова не чакайте този момент. Ще вършите работата си много по-ефективно, ако тя не ви затормозява. Съкращавайте извънредните трудови часове.

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“