ОСЕМ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО В РАБОТАТА

ТЕХНИКИ НОМЕР ПЕТ И ШЕСТ

Упражнявайте релаксиране. Тази техника ще оформи голяма част от вашата стратегия за справяне със стреса в живота, включително и за преодоляване на проблемите в работата ви.  Затова практикувайте редовно упражнения.

Упражнявайте своите умения за преодоляване на стреса, за да помогнете на други да се справят с него. Всеки учител ще ви каже, че най-доброто обучение е тогава, когато помагате на някой друг да научи същото. Ще откриете, че стратегиите за справяне със стреса много по-силно ще се втъкават във вашия живот, когато ги споделяте с други. Ако искате да помогнете на някого, изслушайте го, покажете уважение и по-голямо доверие в силите на другата личност да успее да се справя. Изследванията в областта на стреса на работното място са разкрили, че ,,изгорелите“ личности никога не са споделяли чувствата си дори със съпруга или съпругата си. Мнозина не смятат, че другите са в състояние да разберат техните проблеми. Е, добре, вие разбирате по-добре. Щом сте преживели нещо, значи знаете какво преживява другата личност. Вашето разбиране може да допринесе за успеха в битката за преодоляването на изгарянето в работата. Бъдете подкрепа на някой друг.

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“