ОСЕМ ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗГАРЯНЕТО В РАБОТАТА

ТЕХНИКА НОМЕР ЕДНО

Започвайте деня бавно. Повечето от нас оценяват деня според сутринта. Една библейска мъдрост споделя точно обратното. Според нея денят започва от вечерта, когато отиваме да спим. И вие можете да започнете вашия ден от предишната вечер. Лягайте си рано. Събуждайте се достатъчно рано, за да не бързате в приготовлението на дена. Позволете си хубава закуска. Прочетете вестника или погледайте новините по телевизията, но оставете достатъчно време, за да нямате проблеми с уличното движение. Да започнете деня бавно след хубав нощен сън е най-доброто нещо, което можете да направите, за да облекчите натиска и напрежението във вашата работа.

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“