ОСНОВНАТА ВЕСТ НА БИБЛИЯТА

„Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последно време ще застане на земята“ (Йов 19:25).

Една от най-тържествените и същевременно най-славните истини, разкрити в Библията, е истината за второто идване на Христос. С него Той ще завърши великото дело на изкуплението. На Божия народ – странник и пришелец на тази земя, оставен така дълго в „долината на смъртната сянка“ – е дадена скъпа, донасяща радост надежда, че Онзи, Който е „възкресението и животът“, ще се завърне, за да заведе у дома Своите изгнаници. Учението за Второто пришествие е водещата тема на Свещеното Писание. Още от времето, когато първата човешка двойка напусна с тъжни стъпки Едем, децата на вярата очакват идването на Обещания, Който ще отнеме силата на погубителя и ще ги върне отново в изгубения рай (…) Енох, още в седмото поколение от живелите в Едем, който в продължение на три столетия „ходеше по Бога“, докато беше тук, на земята, получи позволение да види отдалеч идването на Избавителя: „Ето – заяви той – Господ иде с десетки хиляди Свои свети да извърши съдба над всички“. Патриархът Йов в нощта на своето страдание възкликна с непоколебимо доверие: „Защото зная, че е жив Изкупителят ми и в последното време ще застане на земята (…) с плътта си ще видя Бога, Когото сам аз ще видя и ще гледат очите ми, а не друг“ (Йов 19:25,26). Пълнотата на Божията благодат е в състояние да просветли вашите мисли, съзнание, стремежи така, че да можете да прозрете вечните неща в тяхната истинска същност. Чрез светлината на истината вашите собствени грешки и недостатъци ще бъдат разкрити и сами ще се убедите в необходимостта от промяна за самия себе си, като по-този начин на мястото на злото, на горчивите плодове, ще поникнат плодове, които са ценни и водят към вечен живот.

Смирете гордостта си, изкоренете вашата измамлива човешка правда, предайте каменното си сърце на Бога и покрусени представете своята греховност в нозете на Христос. Позволете във вас да бъде извършено подготвителното дело на годност за вечността. Не се изправяйте, докато сърцето ви не възкликне: „Изкупителят ми живее, и понеже е жив, аз също ще живея”.

Ако загубите небето, сте изгубили всичко; ако спечелите небето, печелите всичко. Не си правете никакви илюзии по този въпрос, моля ви! Поставете вечните неща над всичко.