ОСТАВЕТЕ ДА РАСТАТ И ДВЕТЕ ЗАЕДНО

 

Йосиф Баркер отричал съществуването на Бога и дълго време пътувал до различни места, разпространявайки своите атеистически възгледи. Веднъж, говорейки в един неголям град, той казал: „Ако Бог действително съществува, то той нямаше да се примири с мен, понеже аз отричам Неговото съществуване. Вижте ме, изглеждам добре; здрав съм и силен. Ако действително имаше Бог, нямаше ли Той да реагира на моите думи?”

В отговор на тези думи един фермер казал: „Моето куче лае на всеки и всичко, което вижда; лае дори на луната. А какво му отговаря луната? Тя просто свети и явява своята красота. Така и господин Баркер хули всемогъщия Бог, подобно на моето куче. Какво прави Бог? Той прави слънцето си да свети над добрите и злите, над праведните и нечестивите. Идва ден обаче, когато Той ще осъди всички Свои врагове. Смятате ли, че ще избегнете Божия съд? Бог в Своята благодат призовава и вас към покаяние.”

Присъстващите се разтревожили, и атеистът Йосиф Баркер не могъл да каже нищо повече. По-късно осъзнал, че се е заблуждавал; покаял се пред Бога и скоро станал проповедник на Евангелието. Той разбрал, че Божията благодат го е запазила и довела до покаяние.

„Оставете да растат и двете заедно до жетва.“ Матей 13:30