ОСТАВЕТЕ СВОЕТО “АЗ” В БОЖИИТЕ РЪЦЕ

 

“Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.

(Йоан 10:29)”

 

Всички трябва да достигнем един много по-висок стандарт по отношение на вярата, защото тя е толкова малка. Наш гарант е Божието слово. Трябва да го приемем и с простота да вярваме на всяка душа. Въоръжени с това уверение можем да искаме големи неща, но ще ни бъде дадено според вярата ни… Ако смирим сърцата си пред Бога, ако се стремим да пребъдваме в Христа, тогава ще имаме един по-възвишен и свят живот…

Истинската вяра се състои във вършене на онова, което единствено Бог ни е възложил, а не в произвеждането на резултати, които Той не ни е казал да постигаме. Плодовете на вярата са правда, истина и милост. Затова трябва да ходим в светлината на Божия закон; тогава добрите дела ще дойдат като плодове на нашата вяра, като следствие на едно ежедневно обновявано сърце.

По никакъв начин не бива да допускаме личното “аз” да стане наш бог. Бог предаде Себе Си на смърт заради нас, за да ни очисти от всяко беззаконие. Господ ще продължи нашето усъвършенстване, ако Му позволим да ни управлява напълно.

Делото на правдата не може да върви напред, ако не упражняваме открита вяра. Всеки ден се предавайте на могъщата Божия движеща сила. Плодът на правдата е вечен мир и сигурност. Ако проповядвахме повече вяра в Бога и се доверявахме по-малко на собствените си идеи и разум, Бог щеше да изяви Своята мощ по един забележителен начин в човешките сърца. Когато се съединим с Бога посредством жива вяра, ние ще получим привилегията да се радваме на добродетелта и резултатността от посредничеството на Исус. Така ние се съразпваме с Христа, умираме с Него, възкръсваме с Него, за да ходим заедно с Него в обновения живот.

Не бива да зависим от себе си. Нека всеки остави своето “аз” в ръцете на Бога… Липсата на вяра у нас ни лишава да станем свидетели на още по-силни проявления на Божията сила. Това е защото вярваме много повече в собствените си дела отколкото на Божието дело за всички нас. Божият план предвижда да бъде направено всичко, което ще ни даде способността да бъдем едно сърце, един ум, рамо до рамо. Тази липса на любов и доверие един към друг отслабва нашата вяра в Бога.

Нуждаем се от горещи молитви както никога преди, за да получим кръщението на Святия Дух, защото никога не е имало време, когато нуждата от кръщението на Духа да е била толкова голяма, колкото сега. Защото няма друго нещо, което Господ толкова често да е обещавал, че ще даде в изобилие, ни то има друго средство, чрез което името Му може да се прослави най-силно, освен Святия Дух. Когато получим Духа, всички ще се родим отново… В онзи ден душите, които някога са били изгубен, ще се завърнат отново.