ОСТАВИ МИНАЛОТО В МИНАЛОТО

Миналите събития оказват важен ефект върху мисловните модели, но те не трябва да определят менталното здраве на човека. Необходимо е да се приеме миналото, което не може да бъде променено, и да се избегне пасивността – т.е. отказът да се направи нещо за подобряване на настоящето и бъдещето.

Затова никога не си позволявайте да казвате: „Миналото ми е определило кой съм“ или „Такъв съм, защото съм имал трудно детство“, или „Страдам от този проблем, защото родителите ми не знаеха как да ме възпитават“. Подобно отношение пречи на процеса по рехабилитация и блокира множество източници на помощ и подкрепа.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“