Един богаташ повикал край смъртното си ложе тримата си синове и им рекъл :
– Искам да запазя богатството си непокътнато. За целта ще дам на всекиго от вас една и съща задача, за да видя кой най – добре умее да управлява парите. В склада си имам три еднакво големи бъчви. Ще дам по една кесия със сребърници на всеки. Задачата е да напълните бъчвата си с всичко, което можете да купите с парите от кесията. Победител ще бъде този, който успее да я напълни най – много.

Първият дал всичките си пари за пясък и запълнил една трета от своята бъчва. Вторият дал всичките си пари за пръст и напълнил половината от своята бъчва. Третият вложил само малка част от парите си, за да купи свещи и кибрит, и напълнил бъчвата си със светлина.