ОСТЪР УМ И В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

Дендритите на мозъчните клетки се насочват по посока на специални клетки, за да създадат синаптични връзки като реакция на нашите усилия при ученето. Повтарянето заздравява и продължава оформянето, докато се образува синаптичната връзка. Изследванията през последните двадесет и пет години показват, че даже при възрастните се образуват нови връзки между мозъчните клетки, когато насочваме вниманието към изучаване и решаване на нови задачи. Разнообразната активност води до запазване на остър ум с широки граници на умствените възможности. По-възрастни хора, които живеят със своите семейства или поддържат активен социален живот, превъзхождат тези, които живеят сами.

Според професор Сехаи умствените упражнения, както и физическите, помагат на възрастните да запазят, а в някои случаи да подобрят умствения си капацитет. Това много прилича на физическите способности – веднъж спреш ли да ги използваш, те ръждясват.

,,Силата на ума“   Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/category/56/Zdravosloven-zhivot.html?p=2