Един проповедник говорел пред голямо събрание. Той посочил, че вярващите не са изключени от неприятностите. Всъщност, някои християни са обградени от неприятности – неприятност отдясно, неприятност отляво, неприятност пред тях, неприятност зад тях. В този момент, един човек, който бил служил на Господа в продължение на много години, извикал: „Слава на Бога, нагоре винаги е отворено!”

Увереността на този човек в Бога напълно се подкрепя от Евреи 4 гл. Нашият Велик Първосвещеник, Исус, Божият Син, се е възнесъл на небето и там се застъпва за нас, затова имаме добра основа да Му се доверим в трудностите (cт. 14). Исус може да ни съчувства в нашите слабости, защото когато е живял на земята, е бил изкушаван така, както сме изкушавани и ние, но без никога да е грешил (cт. 15). Винаги е възможно да достигнем до Неговия трон. Той е наречен „тронът на благодатта” (cm. 16).

В книгата Евреи сме подтикнати да отделим погледа си от изпитанията и да приближим към този трон смело и с вяра. Чрез смирена молитва ще получим милост за провалите си и благодат, която да ни помага във време на нужда (cт.16).

Притиснати ли сме от изпитанията и изкушенията на живота? Казал ли ни е изкусителят, че няма къде да отидем? Да се окуражим.  Да продължим да гледаме нагоре – отгоре винаги е отворено!

„Имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса.“   Евреи 4:14

ЗА ДА ПОДОБРИМ СВОЯТА ПЕРСПЕКТИВА, НЕКА ОПИТАМЕ С ПОГЛЕД НАГОРЕ.