ОТВОРИ ПРОЗОРЦИТЕ

Дробовете постоянно издишват нечист въздух и трябва непрекъснато да бъдат снабдявани с чист. Нечистият въздух не осигурява нужното количество кислород и кръвта се връща към мозъка и другите органи, без да е достатъчно пречистена. Затова е крайно необходима основна вентилация. Престояването в затворени, лошо проветрявани стаи, където въздухът е застоял, е пагубно за целия организъм. Той става много чувствителен към студа и най-леката простуда причинява заболяване. Хора, живеещи в затворени, непроветрявани стаи, са бледи и слаби. Те постоянно вдишват издишвания от тях самите въздух, наситен с излъчваните от дробовете и порите отрови. Така нечистотиите им отново се връщат в кръвта.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“