ОТВЪТРЕ НАВЪН

 

По време на една проповед мисионерът Хъдсън Тейлър поставил на масата пред себе си чаша, пълна с вода. Докато говорел, той ударил с юмрук достатъчно силно, за да се разлее вода по масата. Тогава обяснил: „Ще срещнете много трудности. Но когато стане това, помнете, че само съдържанието, което е във вас, ще се излее навън.”

Струва си да помислим за  това, нали? Когато се отнасят  зле с нас или не ни разбират  правилно, как реагираме? С любезни думи, търпение и добрина? Или сме склонни да отвърнем с гняв?

В Ефесяни 4:25-32 виждаме контраста между това, което човек представлява преди да бъде спасен и след това. Когато живеем, контролирани от Святия Дух, показваме го с начина, по който реагираме на разтърсващите изпитания и изкушения на живота. Начинът, по който откликваме на тежките обстоятелства, които изведнъж ни връхлитат, добре показва колко сме пораснали в благодат.

Възможно е да потиснем чувството на безизходност и гняв и да се преструваме на спокойни пред хората около нас. Но ако сърцето ни е пълно с любовта на Спасителя, ние ще откликнем на неочакваното изпитание с искрено търпение и кротост. Подобно на пълната чаша, това, което е вътре в нас, ще прелее навън.

 

“[Исус] Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.”  Марк 7:20

КОГАТО ТРУДНОСТИТЕ СЕ УМНОЖАВАТ, НАШИЯТ ХАРАКТЕР СЕ ИЗЯВЯВА.