Отговорността на християнина

“Тържествено ти заръчвам пред Бога и пред Христос Иисус, който ще съди живи и мъртви съобразно Своето явяване и царството Си: проповядвай словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучаване.” (2 Тим.4:1,2)

Трудно е да се мрази и изобличава грехът, а в същото време да се проявява милост и нежност към грешника. Колкото по-сериозни са усилията ни за святост в сърце и живот, толкова по-ясно ще различаваме греха и толкова по-решително ще го изобличаваме. Трябва да се пазим от прекомерна строгост към злосторника; но трябва и да внимаваме да не загубим от погледа си извънредната тежест и зловредност на греха. Нужни са Христоподобно търпение и любов към грешащите и в същото време да се пазим от толкова голяма толерантност, създаваща впечатление, че грехът не заслужава укор.