Повикали един човек на плажа да боядиса една лодка. Хванал той четката и почнал да боядисва лодката в яркочервено, както му бил наредил собственикът. Докато боядисвал, забелязал, че боята се процежда през дъното на лодката. Загледал се внимателно и открил малка пробойна, която решил да запуши, преди да продължи с боядисването. Свършил си работата, получил си парите и си отишъл.

След няколко дни собственикът на лодката потърсил бояджията и му връчил щедър чек. Изненадан, човекът възкликнал :
– Но, господине, вие вече ми платихте за боядисването!
– Скъпи приятелю, вие не разбирате. Нека ви разкажа какво се случи. Когато ви поръчах да боядисате лодката, забравих да ви кажа за дупката. Когато лодката изсъхна, синовете ми се качили в нея и излезли да ловят риба. Аз не бях вкъщи. Като е върнах, разбрах, че са в опасност, сещайки се, че лодката е пробита. Представете си облекчението и радостта ми, когато ги видях да се връщат живи и здрави. Тогава огледах лодката и видях, че вие сте запушили пробойната. Давате ли си сметка какво сте направили? Спасили сте живота на децата ми! Нямам достатъчно пари, за да ви се отплатя за доброто дело и проявената отговорност!