– Значи, мислите, че можете да кажете отговора? -рече Мартенския Заек.
– Точно тъй – отвърна Алиса.
– Тогаз кажете туй, което мислите – продължи Мартенския Заек.
– Това и правя – бърже отвърна Алиса. – Поне…поне мисля туй, което казвам…то е все едно, нали…
– Ни най – малко не е все едно! -каза Шапкаря.
– Та вие, значи, искате да кажете, че “Аз виждам туй, което ям” е все едно като “Аз ям туй, което виждам”!
– Значи, искате да кажете – добави Мартенския Заек, – че ” Аз харесвам туй, което получавам ” е все едно като ” Аз получавам туй, което харесвам! ”

“Животът е приказка”