ОТГОВОР НА КРИТИКАТА

 

Ейбрахам Линкълн знаел какво означава дa тe критикуват. Често цитират думите му: „Ако трябваше да се опитвам да чета или да отговарям на всички атаки срещу мен, това работно място би трябвало да бъде затворено за всяка друга работа. Правя най-доброто, което зная, най-доброто, което мога, и смятам да продължа така до края. Ако краят покаже, че съм прав, това, което е казано срещу мен, няма да струва нищо. Ако краят покаже, че не съм прав, и десет ангели да се закълнат, че съм бил прав, това няма да промени нещата.”

Линкълн, изправен пред огромна опозиция, обединил отново разкъсаните Съединени Щати, спечелил Гражданската война и премахнал робството. Ако беше оставил критиците му да го победят, Линкълн не би изпълнил всичко това.

Апостол Петър е разбирал опасността от неоснователната критика. Той пише: „Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога … понеже виждат добрите ви дела” (I Петрoво 2:12).

Критиката може да унищожи живота ни до степен на емоционална парализа. От друга страна можем да настроим сърцата си да служим на Бога вярно, невъзпрени от тази критика и така да изявим нашия Господ. Когато правим това, няма да има нужда да отговаряме на критиците си с думи – животът ни ще казва всичко, което е необходимо.

 

“Заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога … понеже виждат добрите ви дела.”  I Петрово 2:12

 

НАЙ-СИЛНОТО СВИДЕТЕЛСТВО Е БЛАГОЧЕСТИВИЯТ ЖИВОТ.