ОТГОВОР НА МОЛИТВИТЕ ВИ

Молете се с вяра. И бъдете сигурни че животът ви е в хармония с молитвите ви така, че да получите благословенията, за които се молите. Нека не отслабва вярата ви, защото благословенията, които получавате са пропорционални на вярата, която упражнявате. Молете се, вярвайте, радвайте се. Пейте прослава на Бога, защото е отговорил на молитвите ви. Вземете го от Словото Му. „Верен е Този, Който е дал обещанието.”