ОТДАДЕНИ НА ХРИСТОС 

“като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата <ни>, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.” Евреи 12:2

Питате ли: „Как мога да пребъдвам в Христос?“. По същия начин, както сте Го приели в началото. И тъй, както сте приели Христос Исус, Господа, така и се обхождайте в Него (Колосяни 2:6). „Праведният чрез вяра ще живее“ (Евреи 10:38). Предали сте себе си на Христос, за да сте Негови изцяло, да Му служите и да Му се покорявате; приели сте Го като свой Спасител. Сами не можете да изкупите греховете си, нито да промените сърцето си; но предавайки себе си на Бога, вярвате, че в Христовото име Той прави всичко това за вас. Чрез вяра ставате Христови и чрез вяра ще трябва да израствате в Него – като давате и получавате. Трябва да Му предадете всичко – своето сърце, волята си и служенето си – да Му посветите всичко свое и да се покорите на Неговите изисквания; трябва също да приемете всичко – Христос, пълнотата на всички благословения – да пребъдва в сърцето ви, да бъде вашата сила, вашата правда, вашият вечен Помощник. Той ще ви даде силата да проявявате послушание.