ОТДАЙТЕ СЛАВА НА БОГА, НЕ НА ЧОВЕКА

 “С Господа ще се хвали душата ми;
Смирените ще чуят това и ще се зарадват.”
(Псалми 34:2)

Нека бъдем много внимателни и да не хвалим или ласкаем когото и да било. Не поставяйте пред Божиите служители изкушението на човешката похвала. Бог е, Който прави способни хората да вършат добро. Той е опората на всеки работник. Без Неговата мощ, човекът е безсилен…

Има души, които със себеотрицание и саможертва са подготвили пътя за доброто дело, но въпреки това те не притежават способности, които да могат да придвижат работата успешно напред, когато тя е достигнала определен етап от развитието си.

Господните работници не бива да мислят, че трябва да са съдии на себе си в положението, което би трябвало да заемат. Нека никой не забравя, че има много насоки в работата, и че всички те са важни и необходими. Дървосекачите и водоносците вършат една угодна работа и постигат успех там където други със сигурност биха се провалили…

Погледни към Исус. Не опорочавай с униние и неверие небесния доклад записан срещу името ти. Направи прави пътеките пред нозете си, да не би куция да се отклони от пътя… Онзи Който е най-близко до Господа е човек, очакващ Спасителя както се очаква утрото; той не ще уповава на себе си, а всецяло ще се предаде в ръцете на Бога, защото само Бог може да спасява съвършено всеки, който прибегне при Него.

Бог се интересува от всяка работа, която се стремиш да свършиш за Него. Не се безпокой. Той е поверил днешния ден в наши ръце. Денят на равносметката ще даде верно свидетелство за това как сме свършили своята работа. Нека дадем най-доброто от себе си. Щом Господ е с нас, ние ще благоуспеем.