ОТКРИТИ СЪРЦА

“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” Мат.5:8

Нека отворим пред Исус сърцата си така, както малките дечица биха сторили, изповядвайки пред родителите си всички свои притеснения и тревоги. По такъв начин можем да въздържим злото не само в себе си, но и в другите.