ОТКРОВЕНИЕ ЗА БОГА

“Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината.” Йн.18:37

Адам и Ева послушаха гласа на изкусителя, и съгрешиха против Бога. Светлината, одеждите и небесната непорочност се оттеглиха от тези изпитани и измамени души. В замяна на това човекът се облече с мрачната дреха на невежеството и незнанието за Бога. Съвършената, ясна светлина на невинността, която до този момент бе осветявала всичко, до което се приближаваха, вече я нямаше и лишено от нея, потомството на Адам не можеше по-нататък да проследи истинския характер на Бога, разкрит в Неговите творения.

Затова след грехопадението природата не остана като единствен учител за човека. За да не остане света в мрак и вечна духовна нощ, Бог, Който бе Творецът на природата, трябваше да запознае човека с онова, което бе изгубил в личността на Исус Христос. Божият Син дойде на света като откровение за Отца. Той бе истинската светлина, която осветява всеки човек, който идва на света.