ОТКЪДЕ ПРОИЗЛИЗА ЗЛОТО?

Живял някога един човек. Той бил добър, трудолюбив и много вярващ. Винаги когато виждал някаква несправедливост или злина, се питал откъде произлиза злото на света.
“Та нали всичко е от Бога… Нали Бог е добър? “, мислел си той.

Един ден отишъл при известен мъдрец с надеждата, че той може да му отговори.
– Кажи ми, учителю, откъде произлиза злото? И то ли е от Бога?

А мъдрецът му отговорил:
– Брадвата може да отсече дървото. Тя има властта да го унищожи. Но нейната дръжка е направена от същото това дърво. Излиза, че дървото й е дало силата да го унищожи. Но дървото само по себе си не е коренът на това зло, а начинът по който се използва. Така е и с хората. Бог ни е дал сили, способности, разум. Ние решаваме дали ще ги превърнем в Зло или в Добро.